Přídavná zařízení výrazně rozšiřují možnosti využití vysokozdvižných vozíků. Častokrát není nutné pořizovat celý nový stroj, avšak postačí osadit Váš vozík přídavným zařízením, které se o danou práci efektivně postará. V posledních letech došlo k velkému rozšíření nabídky, a proto máte dnes velmi široké možnosti výběru.

Výhodou přídavnách zařízení je jejich univerzální použití. Univerzálnost spočívá v možnosti použít zařízení pro jakýkoli vysokozdvižný vozík nehledě na to, jakou značku či typovou řadu používáte. Přídavná zařízení rozlišujeme na hydraulická a mechanická a dle toho se rozlišuje také jejich montáž na VZV.

Mechanická přídavná zařízení VZV

Mechanická přídavná zařízení mají velkou výhodu v tom, že nevyžadují instalaci hydrauliky. Pracují zcela mechanicky – je možné je bezproblému používat i na starších a opotřebných vysokozdvižných vozíkách. Tyto zařízení se upevňují buď na nosné vidle nebo na nosnou desku. K upevnění dochází šrouby nebo zarážkou.

Nejžádanější mechanická přídavná zařízení VZV

 • prodloužené nosné vidle
 • radlice na sníh
 • jeřábové rameno
 • montážní plošina
 • nosný trn

Hydraulická přídavná zařízení VZV

Hydraulické zařízení vyžadují, aby byla na vysokozdvižném vozíku hydraulická sekce, minimálně jedna. Některá přídavná zařízení vyžadují i více těchto sekcí. Ve většině případů se montují na nosnou desku vozíku. Výhodu hyraulických přídavných zařízení je jejich efektivita práce a snadnost ovládání přímo z kabiny vozíku. Řidič má pomocí páky vše pod kontrolou a s přídavným zařízením lze flexibilně manipulovat.

Nejžádanější hyraulická přídavná zařízení VZV

 • Boční posuv
 • Dojitý posuv
 • Pozicionér vidlic
 • Dvojitý vidlicový manipulátor
 • Rotátor čili totčný nosič vidlic
 • Svěrné čelisti
 • Čelisti na kotouče
 • Čelisti na sudy
 • Hydraulická lopata
 • Výsuvné vidlice

 

<< Přehled těchto a dalších přídavných zařízení najdete v naší nabídce zde >>